THỰC HÀNH

  • 10h thực hành trên lớp cùng thầy và 2 trợ giảng
  • Hỏi ngay khi có thắc mắc, trên lớp và trong group lớp online
  • Thực hành tại nhà, nhuần nhuyễn từng bước set up
  • Nhờ Team Support review chiến dịch, tư vấn tối ưu quảng cáo

Đánh giá từ học viên

MRES GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

Khóa học Facebook Marketing sẽ giúp bạn tăng mức độ nhận thức thương hiệu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng dễ dàng.

TARGET ĐÚNG

Khóa học Facebook Marketing sẽ giúp bạn Target đối tượng mục tiêu bằng nhân khẩu học, sở thích và hành vi.

SÁNG TẠO NỘI DUNG

Khóa học Facebook Marketing sẽ giúp bạn tạo nội dung quảng cáo đúng với từng đối tượng khách hàng và từng phân khúc dự án..

NỘI DUNG KHÓA HỌC

buổi 1:

buổi 2:

buổi 3:

buổi 4:

hình ảnh học viên

KHÓA HỌC FACEBOOK MARKETING

LỊCH KHAI GIẢNG Facebook