THỰC HÀNH

  • 8h thực hành trên lớp cùng thầy và 2 trợ giảng
  • Hỏi ngay khi có thắc mắc, trên lớp và trong group lớp online
  • Thực hành tại nhà, nhuần nhuyễn từng bước set up
  • Nhờ Team Support review chiến dịch, tư vấn tối ưu quảng cáo

Đánh giá từ học viên

tại sao nên học google ads

mres giúp bạn đạt được

  • Tự làm một trang web hoàn chỉnh miễn phí
  • Không cần thuê đơn vị thiết kế Web nữa
  • Học một lần làm cả đời
  • Tự quản trị Website của mình
  • Hướng dẫn cho những người khác cùng làm

nội dung khóa học

buổi 1:

buổi 2:

buổi 3:

buổi 4:

hình ảnh học viên

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEBSITE

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA WESBITE